Khác biệt giữa các bản “Huân chương Sao Vàng (Việt Nam)”

không có tóm lược sửa đổi
|name=Huân chương Sao Vàng
|image= [[File:Gold Star Order.png|150px]]
|caption=Huân chương Sao Vàng mẫu mới từ 2003 đến nay
|awarded_by=[[Tập tin:Flag of Vietnam.svg|20px]] '''[[Việt Nam]]'''
|type=Huân chương không chia hạng
 
==Miêu tả==
[[Tập tin:Huân chương Sao vàng (1947-2003).png|nhỏ|Huân chương Sao Vàng mẫu cũ từ 1947-2003|thế=|250x250px]]
'''1. Mẫu cũ (trước khi ban hành Luật Thi đua - Khen thưởng):''' Huân chương Sao Vàng gồm 2 phần: