Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Ngọc Quang”

không có tóm lược sửa đổi
 
Từ ngày 1 tháng 1 năm 2019, Nguyễn Ngọc Quang nghỉ hưu.<ref>{{chú thích web|title=Ông Phan Việt Cường được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam|url=http://baochinhphu.vn/Nhan-su/Ong-Phan-Viet-Cuong-duoc-bau-lam-Bi-thu-Tinh-uy-Quang-Nam/355976.vgp|website=Báo chính phủ|accessdate=2019-01-03|date=2019-01-03}}</ref>
 
Sáng ngày 10 tháng 7 năm 2019, tại kì họp thứ 10 của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, Nguyễn Ngọc Quang được miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam.<ref>{{chú thích web|author1=Hoàng Anh|title=Bí thư Quảng Nam được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh|url=https://baodautu.vn/bi-thu-quang-nam-duoc-bau-giu-chuc-chu-tich-hoi-dong-nhan-dan-tinh-d103675.html|website=Báo Đầu tư|publisher=2019-07-10|accessdate=2019-07-15}}</ref>
 
==Tham khảo==