Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Ngọc Quang”

không có tóm lược sửa đổi
| chức vụ 2 = Chủ tịch [[Hội đồng nhân dân]] khóa 9 tỉnh [[Quảng Nam]]
| bắt đầu 2 = 14 tháng 6 năm 2016
| kết thúc 2 = 110 tháng 17 năm 2019<br>{{số năm theo năm và ngày|2016|6|14|2019|17|110}}
| tiền nhiệm 2 =
| kế nhiệm 2 = [[Phan Việt Cường]]
| địa hạt 2 =
| trưởng chức vụ 2 =