Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Quyền công dân Liên minh châu Âu”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
== Lịch sử ==
Khái niệm [[quốc tịch]] [[châu Âu]] được thành lập bởi [[Hiệp ước Maastricht]] và được sửa đổi bằng việc mở rộng [[Hiệp ước Amsterdam]] sau đó. Trước khi [[Hiệp ước Maastricht]] được ký năm 1992, [[Hiệp ước Cộng đồng châu Âu]] đã bảo đảm sự di chuyển tự do của các dân số hoạt động kinh tế. [[Hiệp định Paris (1951)]] đã thành lập [[Cộng đồng thanThan thépThép châu Âu]], cho phép công nhân di chuyển tự do giữa các quốc gia. [[Các hiệp ước Roma]], sau đó được ký kết vào năm 1957, đảm bảo dòng công nhân và dịch vụ miễn phí.
 
Đồng thời, [[Tòa án Công lý Châu Âu]] giải thích rằng các quy định của hiệp ước không chỉ có mục tiêu kinh tế hẹp, mà còn có mục đích xã hội rộng lớn. Tại Levin, [[Nghị viện châu Âu]] nhận thấy rằng điều rất quan trọng là có thể ra ngoài làm việc tự do, không chỉ vì lợi ích của một thị trường duy nhất cho một quốc gia thành viên, mà còn cho người lao động để cải thiện chất lượng cuộc sống của họ. Theo luật án lệ của [[Tòa án Công lý Châu Âu]], quyền của người lao động tự do di chuyển không liên quan gì đến mục đích công việc của họ ở nước ngoài. Không quan trọng việc người lao động làm việc toàn thời gian hay bán thời gian, hoặc việc di cư của anh ta có được tài trợ bởi nhà nước hay không. Vì Tòa án Công lý Châu Âu đã hỗ trợ người nhận dịch vụ có quyền tự do đi lại (rất dễ đáp ứng các tiêu chuẩn do hiệp ước đặt ra). Kết quả là, ngay cả trước [[Hiệp ước Maastricht]], mọi đồng minh hiệu quả, bất kể hoạt động kinh tế của họ, không được phân biệt đối xử với họ theo Điều 12 của Hiệp ước.
Người dùng vô danh