Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Quyền công dân Liên minh châu Âu”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
== Quyền được công bố ==
Trong lịch sử, lợi thế của việc trở thành công dân châu Âu là tự do di cư. Khu vực này bao gồm Khu vực kinh tế châu Âu và lãnh thổ [[Thụy Sĩ]]. Với sự xác nhận của công dân EU, một số quyền chính trị cũng đã xuất hiện. Hiệp ước cơ bản của Liên minh Châu Âu cung cấp cho công dân quyền trực tiếp tham gia vào đời sống dân chủ của Liên minh và [[Hồi giáo]] đại diện cho cấp liên minh trực tiếp trong [[Nghị viện Châu Âu]]. Cụ thể, các quyền sau được đảm bảo:
 
* '''Quyền chính trị'''
** '''Bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử ở châu Âu''': Ở bất kỳ quốc gia thành viên [[EU]] nào, hãy tận hưởng quyền bỏ phiếu tại [[Nghị viện châu Âu]] và là ứng cử viên cho Nghị viện châu Âu (Điều 22)
** '''Bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử địa phương''': ở bất kỳ quốc gia thành viên EU nào, đều có quyền bỏ phiếu và quyền được bầu (sđd.)
** '''Truy cập vào các tài liệu của chính phủ châu Âu''': quyền đọc tài liệu từ Nghị viện châu Âu, Hội đồng châu Âu, Ủy ban châu Âu (Điều 15)
Người dùng vô danh