Khác biệt giữa các bản “Tập tin:Dương Trung Quốc.jpg”

{{Thông tin |Miêu tả = Chân dung ông Dương Trung Quốc |Nguồn = Tôi sáng tạo ra toàn bộ tác phẩm |Ngày = 15/7/2017 |Tác giả = ~~~ |Phiên bản khác = }}
({{Thông tin |Miêu tả = Chân dung ông Dương Trung Quốc |Nguồn = Tôi sáng tạo ra toàn bộ tác phẩm |Ngày = 15/7/2017 |Tác giả = ~~~ |Phiên bản khác = }})
(Không có sự khác biệt)