Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bắc Mê”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| huyện lỵ = thị trấn [[Yên Phú, Bắc Mê|Yên Phú]]
| Vị trí = Phía đông của tỉnh Hà Giang
| diện tích = 864,28 km2km²
| phân chia hành chính = 1 [[thị trấn (Việt Nam)|thị trấn]], 12 [[xã (Việt Nam)|xã]]
| thời điểm dân số = 2018
| dân số = 60.500 người (2018) <ref name="TK">Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở trung ương. [http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=512&idmid=5&ItemID=10798 Tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam năm 2009: Kết quả toàn bộ]. Hà Nội, 6-2010. Biểu 2, tr.7.</ref>
| mật độ dân số = 70 người/km2 km²
| dân tộc = <!-- liệt kê các thành phần dân tộc, có thể kèm % và dẫn nguồn -->
| chủ tịch HĐND = <!-- Tên Chủ tịch Hội đồng nhân dân -->