Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bắc Mê”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
==Vị trí địa lý==
[[Tập tin:MinhNgoc-NaSai'2007.jpg|thumb|240px|giữa|Khu tái định cư [[thủy điện Tuyên Quang]] ở bản Nà Sài, Minh Ngọc, 2007]]
Huyện Bắc Mê nằm ở phía đông tỉnh [[Hà Giang]].
Huyện Bắc Mê nằm ở phía đông tỉnh [[Hà Giang]]. Phía đông giáp huyện [[Bảo Lâm, Cao Bằng|Bảo Lâm]] (tỉnh [[Cao Bằng]]), phía nam giáp huyện [[Na Hang]] (tỉnh [[Tuyên Quang]]). Phía tây giáp huyện [[Vị Xuyên]] và [[Hà Giang (thành phố)|thành phố Hà Giang]], phía bắc giáp huyện [[Yên Minh]] cùng tỉnh.
 
Phía đông giáp huyện [[Bảo Lâm, Cao Bằng|Bảo Lâm]], tỉnh [[Cao Bằng]]
 
Phía nam giáp huyện [[Na Hang]], tỉnh [[Tuyên Quang]]
 
Phía tây giáp huyện [[Vị Xuyên]] và [[Hà Giang (thành phố)|thành phố Hà Giang]]
 
Phía bắc giáp huyện [[Yên Minh]].
 
==Phân chia hành chính==