Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Miguel Díaz-Canel”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
{{Infobox officeholder 1|name=Miguel Díaz-Canel|image=Miguel Díaz-Canel (cropped).jpg|office2=[[Chủ tịch nước Cuba]]|term_start2=[[19 tháng 4]] năm 2018|term_end2=<br />{{số năm theo năm và ngày |2018|4|19|2019|2|24}}|predecessor2=[[Raul Castro]]|successor2=đương nhiệm|office3=[[Thủ tướng Cộng hòa Cuba|Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Cộng hòa Cuba]]|term_start3=[[19 tháng 4]] năm 2018|term_end3=[[14 tháng 7]] năm 2019<br />{{số năm theo năm và ngày |2018|4|19|2019|7|14}}|predecessor3=[[Raul Castro]]|successor3=đương nhiệm (Thủ tướng Cuba)|office5=[[Cộng hòa Cuba|Phó chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Cuba]]|term_start5=[[24 tháng 2]] năm 2013|term_end5=[[19 tháng 4]] năm 2018<br />{{số năm theo năm và ngày |2013|2|24|2018|4|19}}|predecessor5=''José Ramón Machado''|successor5=[[Salvador Valdés Mesa]]|birth_name=Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez|birth_date={{birth date and age|1960|4|20|df=y}}|birth_place=[[Placetas]], [[Villa Clara]], [[Cuba]] {{flagicon|Cuba}}|death_date=|death_place=|party=[[Đảng Cộng sản Cuba]]|office4=[[Thủ tướng Cuba]]|predecessor4=Bản thân (Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng)|successor4=đương nhiệm|term_end4=<br />{{số năm theo năm và ngày |2019|7|14}}|term_start4=[[14 tháng 7]] năm 2019}}{{Thông tin viên chức
{{Thông tin viên chức
|tên = Miguel Díaz-Canel
|hình = Miguel Díaz-Canel (cropped).jpg
83

lần sửa đổi