Khác biệt giữa các bản “Hội đồng Tối cao Tái thiết Quốc gia”