Khác biệt giữa các bản “Kỳ Trinh”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| ghi chú hình = Cây đa Kỳ Trinh
| vị trí lấy tọa độ =
| vĩ độ = 18.048477
| vĩ phút =
| vĩ giây =
| kinh độ = 106.333530
| kinh phút =
| kinh giây =