Khác biệt giữa các bản “Vectơ”

===Tích vectơ với một số ===
==== Quy tắc ====
*** Phép [[nhân vectơ với một số]]: tích của vectơ <math>\vec a</math> với một số thực <math>r \in \mathbb{R}</math> là một vectơ có gốc và phương trùng với gốc và phương của <math>\vec a</math>, cùng chiều nếu <math>r>\ 0</math> và ngược chiều nếu <math>r<\ 0</math>, có độ dài bằng <math>|r||\vec a|</math>
 
==== Tính chất ====
Người dùng vô danh