Khác biệt giữa các bản “Hiếu Triết Nghị Hoàng hậu”

không có tóm lược sửa đổi
[[Tập tin:《孝哲毅皇后朝服像》局部.jpg|thumb|trái|180px|Hiếu Triết Hoàng hậu A Lỗ Đặc thị.]]
 
Hiếu Triết Nghị Hoàng hậu sinh ngày [[1 tháng 7]] (âm lịch) năm Hàm Phong thứ 4, xuất thân từ gia tộc [[A Lỗ Đặc thị]] (阿魯特氏), thuộc [[Mãn Châu]] [[Bát kỳ|Tương Hoàng kỳ]], nhưng vốn là [[Mông Cổ]] Chính Lam kỳ<ref>《清实录同治朝实录》: 癸未。谕内阁、正蓝旗蒙古都统灵桂等奏、皇后母家抬旗。请旨办理一摺。著将妥散秩大臣三等承恩公崇绮本身一支。抬入镶黄旗满洲。</ref>, địa vị xã hội trong Đại Thanh tương đối không cao lắm.
 
Thủy tổ tên [[Bá Nhĩ Đặc Y]] (伯尔特依), từ đó xuống 5 đời đều là bạch thân, tức là thường dân học vụ không có quan chức gì cả. Đến đời thứ 7, có vị tên [[Cảnh Huy]] (景辉) ở năm Gia Khánh thứ 7 khảo ''Phiên dịch [[Cử nhân]]'', làm quan đến Tứ phẩm, từ đó đem gia tộc liệt vào hàng quan hoạn nhân gia. Cảnh Huy có hai con trai, đều thi đậu Phiên dịch Cử nhân, cụ thể là hai đợt Phiên dịch giải nguyên Gia Khánh năm thứ 21 và Đạo Quang năm thứ 5, vì thế đem gia tộc vào hạng Khoa cử thế gia. Đặc biệt là người anh [[Tái Thượng A]] (赛尚阿). Tái Thượng A vào năm Gia Khánh năm thứ 21 thi đậu, chọn ''Bút thiếp chức nhập sĩ'', vào thời Đạo Quang thăng làm [[Thị lang]], [[Thượng thư]], nhập [[Quân cơ xứ]].
Tái Thượng A ở [[chiến tranh nha phiến]] lần thứ nhất, được coi trọng, trao cho chức ''Hiệp Bạn Đại học sĩ'' (协办大学士), thuộc hàng trọng yếu đại thần khi đấy. Năm đầu Hàm Phong, thăng ''Văn Hoa điện Đại học sĩ'' (文华殿大学士), [[Quân cơ đại thần]], vân mệnh trấn áp quân [[Thái Bình Thiên Quốc]]. Tuy nhiên, ông binh bại trở về, Hoàng đế giận dữ cách chức.
 
Năm Hàm Phong thứ 10, lại đem Tái Thượng A gọi lại vào triều, phong làm ''Phó Đô thống'', tuy nhiên nhậm chức không lâu thì ông phải về dưỡng bệnh, năm đầu Quang Tự thì qua đời. Ông có nhiều con, con trưởng là [[Sùng Tự]] (崇绪) nhậm ''Vân Huy sứ'', con trai thứ [[Sùng Hi]] (崇熙) sau chết ở quốc nạn. ThânCha phụ Hiếu Triếtcủa Hoàng hậu là [[Sùng Khởi]] (崇绮), con thứ ba của Tái Thượng A, vốn khảo Cử nhân nhận Lục phẩm Chủ sự, sau vì vụ của Tái Thượng A mà bị miễn quan. Ông đóng cửa đọc sách, sau khảo thi [[Trạng nguyên]], trở thành Trạng nguyên duy nhất thuộc Bát kỳ trúng tuyển, nhậm ''Hàn lâm viện Thị giảng'', nhà ở gần [[An Định môn]]. Sùng Khởi có 3 vợ cả lẽ, chính thất là mẹ đẻ của Hiếu Triết Hoàng hậu, Ái Tân Giác La thị, biểu tỷ của [[Từ An Thái hậu]], con gái của Trịnh Thân vương [[Đoan Hoa]] (端華) và Nữu Hỗ Lộc thị, cô mẫu của Từ An Thái hậu. Kế thất là con gái của Lý vương phủ Thành Thủ úy [[Tái Diệu]] (载耀), và thứ ba là Qua Nhĩ Giai thị, đường tỷ của [[Vinh Lộc]].
 
Sùng Khởi có 3 vợ, chính thất là mẹ đẻ của Hoàng hậu, Ái Tân Giác La thị, vốn là con gái Trịnh Thân vương [[Đoan Hoa]] (端華) và Nữu Hỗ Lộc thị, cô mẫu của [[Từ An Thái Hậu|Từ An Thái hậu]]. Theo vai vế, Hoàng hậu là cháu gọi Từ An Thái hậu bằng dì, do mẹ bà là biểu tỷ của Thái hậu. Vợ lẽ của Sùng Khởi là con gái của Lý vương phủ Thành Thủ úy [[Tái Diệu]] (载耀), và Qua Nhĩ Giai thị, đường tỷ của [[Vinh Lộc]].
Gia đình bà tổng cộng năm con gái và một con trai, con trai duy nhất tên [[Bảo Sơ]] (葆初), còn Hiếu Triết Hoàng hậu là con gái thứ 3 trong nhà. Em gái út của bà về sau tham gia Bát Kỳ tuyển tú, được chỉ hôn cho Huệ Kính Quận vương [[Dịch Tường]] (奕详), con trai thứ 5 của Huệ Đoan Thân vương [[Miên Du]], làm Kế Phúc tấn. Ngoài ra, bà còn có đường muội được chỉ hôn cho Đôn Thân vương phủ Bối lặc [[Tái Liêm]] (载濂), tổ phụ của [[Dục Nham]] (毓嵒). Có thể thấy, gia đình bà tuy gốc gác không cao nhưng có liên hôn với Hoàng thất, truyền thống thi cử, nên có thể thấy bà lớn lên ở môi trường học vấn cao độ.
 
Gia đình Hoàng hậu tổng cộng năm con gái và một con trai, con trai duy nhất tên [[Bảo Sơ]] (葆初), còn Hiếu Triết Hoàng hậu là con gái thứ 3 trong nhà. Em gái út của bà về sau tham gia Bát Kỳ tuyển tú, được chỉ hôn cho Huệ Kính Quận vương [[Dịch Tường]] (奕详), con trai thứ 5 của Huệ Đoan Thân vương [[Miên Du]], làm Kế Phúc tấn. Ngoài ra, bà còn có đường muội được chỉ hôn cho Đôn Thân vương phủ Bối lặc [[Tái Liêm]] (载濂), tổ phụ của [[Dục Nham]] (毓嵒). Có thể thấy, gia đình bà tuy gốc gác không cao nhưng có liên hôn với Hoàng thất, truyền thống thi cử, nên có thể thấy bà lớn lên ở môi trường học vấn cao độ.
 
== Hoàng hậu Đại Thanh ==