Khác biệt giữa các bản “Trạch Ngụy”

n (Vuhoangsonhn đã đổi Địch Ngụy thành Trạch Ngụy qua đổi hướng: Chữ 翟 là họ Trạch, tham khảo Trạch Nhượng)
! [[Miếu hiệu]] !! [[Thụy hiệu]] !! Tên họ !! Thời gian trị vì !! [[Niên hiệu]]
|-
| khôngUy Tông || không || [[Địch Liêu]] (翟遼) || [[388]]-[[391]] || Kiến Quang (建光) [[388]]-[[391]]
|-
| không || không || [[Địch Chiêu]] (翟釗) || [[391]]-[[392]] || Định Đỉnh (定鼎) [[391]]-[[392]]