Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Lý Tự Thành”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
| thông tin niên hiệu =
| niên hiệu = Vĩnh Xương (永昌)
| thụy hiệu = Lập Chí Hoàng đế (立志皇帝)<br>[[Tiên Đế]]
| miếu hiệu = [[Cao Tổ]] (高祖)
| tên ngai =