Khác biệt giữa các bản “Tây Hạ Cảnh Tông”

không có tóm lược sửa đổi
n (Đã lùi lại sửa đổi bậy bạ)
Thẻ: Lùi sửa
*Quảng Dân (广民) :?
| miếu hiệu = [[Cảnh Tông]] (景宗)
| thụy hiệu = <font color="grey">Võ Liệt hoàng đế</font> (武烈皇帝)<br>Phong Giác Thành Đế
| cha = Tây Hạ Thái Tông (truy tôn) [[Thác Bạt Đức Minh|Lý Đức Minh]]
| mẹ = Mộ Dung Vệ Mộ