Khác biệt giữa các bản “Đài Loan”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|[[Nhóm ngôn ngữ Đài Loan|Tiếng Đài Loan]]<ref>{{cite web |title=Indigenous Languages Development Act |url=https://law.moj.gov.tw/ENG/LawClass/LawAll.aspx?pcode=D0130037 |website=law.moj.gov.tw |accessdate=22 tháng 5 năm 2019}}</ref>
|[[Tiếng Khách Gia]]<ref>{{cite web |title=Hakka Basic Act |url=https://law.moj.gov.tw/ENG/LawClass/LawAll.aspx?pcode=D0140005 |website=law.moj.gov.tw |accessdate=22 May 2019}}</ref>
|[[Tiếng Quan thọaithoại]]{{efn|name=NatLang|Không được chỉ định nhưng đáp ứng định nghĩa pháp lý}}
|[[Tiếng Phúc Kiến]]{{efn|name=NatLang}}
|[[Phương ngữ Mã Tổ|Tiếng Mã Tổ]]{{efn|name=NatLang}}
|[[Ngôn ngữ ký hiệu Đài Loan|Ngôn ngữ ký tựhiệu]]
}}
| languages2_type = [[Văn tự chính thức]]
Người dùng vô danh