Khác biệt giữa các bản “Chu Hoàn (nhà Minh)”

n
 
==Cứng rắn cấm biển==
Khi xưa [[Minh Thái Tổ]] đặt ra chế ước: người Trung Quốc dùng 1 tấm ván để ra biển cũng không được. Hòa bình lâu ngày, dân buôn lậu lẻn ra vào, cùng người Oa và các nước phương Tây buôn bán. Người Mân là Lý Quang Đầu, người Hấp là Hứa Đống chiếm cứ cảng Song Tự thuộc Ninh Ba làm chúa, rồi nắm giữ khế ước ở đấy. Thế gia bảo hộ bọn chúng, phần nhiều là người Chương, Tuyền, có kẻ còn kết thông gia. Bọn họ mượn tiếng vượt bể, đóng hai con thuyền buồm lớn, để chở vật tư bị cấm, quan tướng không dám hỏi đến. Có người thiếu nợ bọn họ, bị bọn Hứa Đống dẫn dụ tham gia cướp bóc. Con nợ ấy dọa dẫm rằng quan tướng đang đuổi bắt bọn họ, tiết lộ thời điểm ra quân để buộc bọn họ bỏ đi, hẹn ngày khác quay lại. Đến ngày hẹn, con nợ lại giở trò cũ. Người Oa rất oán hận, liên kết với bọn Hứa Đống càng chặt chẽ. Bấy giờ việc hải phòng ở Chiết, Mân hư nát từ lâu: thuyền chiến, thuyền sáo (để đi tuần) 10 phần chỉ còn 1, 2; Cung binh của Tuần kiểm tư ở Chương, Tuyền theo ngạch cũ có hơn 2500, chỉ còn hơn ngàn người <ref>Cung binh (弓兵), nghĩa đen là lính bắn cung. Từ đời [[nhà Tống|Tống]], [[nhà Nguyên|Nguyên]], cung binh phụ trách trị an địa phương, thuộc Tuần kiểm tư, đứng đầu là Huyện úy. Đời [[nhà Minh|Minh]], [[nhà Thanh|Thanh]] cũng như vậy, chỉ thay Huyện úy bằng chức danh Điển sử</ref>. Bọn cướp được đắc chí, ngày càng không kiêng kỵ, nối nhau kéo đến.
 
Hoàn tuần tra đường biển, nghe theo Thiêm sự [[Hạng Cao]] và giới sĩ phu, cho rằng không dẹp bỏ nhà đò thì đường biển không thể được dọn sạch, không nghiêm khắc thi hành chế độ bảo giáp thì công tác hải phòng không thể khôi phục, bèn dâng sớ trình bày tình hình. Vì thế Hoàn dẹp nhà đò, nghiêm bảo giáp, lùng bắt dân buôn lậu. Cơm áo của người Mân đều dựa vào biển, đột nhiên mất món lợi lớn, dù là gia đình sĩ đạo phu cũng không hài lòng, muốn phá hoại việc này. Đầu tiên Hoàn bình định phản tặc ở núi Phúc Đỉnh, năm sau sắp tiến đánh cảng Song Tự, sai Phó sứ [[Kha Kiều]], Đô chỉ huy [[Lê Tú]] chia nhau đóng giữ Chương, Tuyền, Phúc Ninh, ngăn ngừa kẻ địch bỏ trốn; nhường Đô tư [[Lư Thang]] đem quân đội Phúc Thanh từ cửa biển tiến ra. Gặp lúc Cống sứ của [[Nhật Bản]] là Chu Lương trái ước cũ, đem theo 600 người tranh vào trước kỳ hạn. Hoàn nhận chiếu được tùy nghi xử lý, nhắm chừng không thể đuổi đi, bèn đòi Chu Lương tự cầu xin triều đình, không cho lấy dịp này làm tiền lệ; đăng ký thuyền của người Nhật Bản, đưa Chu Lương vào dịch quán của phủ Ninh Ba. Dân buôn lậu ném thư kích động biến loạn, Hoàn đề phòng cẩn mật, khiến kế của họ không thành công. Tháng 4 ÂL mùa hạ, Lư Thang gặp địch ở bể Cửu Sơn, bắt được người Nhật Bản là Kê Thiên, còn bắt cả Hứa Đống. Đồng đảng của Đống là bọn [[Uông Trực (hải tặc)|Uông Trực]] đem tàn dư bỏ trốn, Lư Thang lấp cảng Song Tự rồi trở về. Thuyền nước ngoài từ ấy về sau không thể vào cảng, chia nhau đỗ ở các đảo Nam Kỷ, Tiều Môn, Thanh Sơn, Hạ Bát.
 
Thế gia đã chịu thua thiệt, bèn đánh tiếng những kẻ bị bắt đều là lương dân, không phải bọn giặc, nhằm mê hoặc lòng người; lại khống chế quan viên xử án, lấy cớ bọn chúng bị ép theo giặc để phán tội nhẹ, không phải cường đạo chống cự bắt giữ mà cần đến pháp luật xử lý. Hoàn dâng sớ nói: “Nay Hải cấm rõ ràng, không cần biết bị ép thế nào, tòng phạm thế nào!? Nếu như dẫn đường cho giặc Phiên vào cướp bóc không phải là cường đạo, đối địch ngoài biển không phải là chống cự bắt giữ, thì thần thật ngu muội, không thể lý giải được.” Triều đình bèn cho phép Hoàn tùy nghi kết tội chết.
 
Hoàn chấp pháp cứng rắn, thế gia đều sợ. Vai trò của Cống sứ Chu Lương đã không còn giá trị, người Mân là [[Lâm Mậu Hòa]] làm việc ở Chủ khách tư <ref>Chủ khách tư gọi đầy đủ là Chủ khách thanh lại tư (主客清吏司) thuộc bộ Lễ, là cơ quan quản lý thổ tư và tiếp đãi, ban thưởng cho chư phiên đến triều cống, đồng thời chuyên quản Hội đồng quán (phụ trách phiên dịch). Nhà Minh đặt quan chức của tư này như sau: 1 Lang trung, 1 Viên ngoại lang, 2 Chủ sự (trong đó 1 Chủ sự đảm trách Hội đồng quán). Lâm Mậu Hòa là tiến sĩ năm Gia Tĩnh thứ 20 (1541, theo sách ''Hoàng Minh cống cử khảo, quyển 5''), nhưng người viết chưa rõ ông ta đảm nhiệm chức vụ gì ở Chủ khách tư</ref>, đánh tiếng rằng ông ta nên được trở về. Hoàn dâng sớ tranh luận, nói: “Đuổi cướp là người nước ngoài dễ, đuổi cướp là người trong nước khó. Đuổi cướp là người trong nước ven biển còn dễ, đuổi cướp là người trong nước theo giặc rất khó.” Khiến người Mân, Chiết càng hận ông. Rốt cục Hoàn ép Chu Lương phải đỗ thuyền ở Hải Tự, đợi đến kỳ hạn triều cống. Bộ Lại dùng lời của người Mân là Ngự sử Chu Lượng và Cấp sự trung Diệp Thang, xin đổi Hoàn làm Tuần thị, để giảm quyền của ông. Hoàn phẫn nọ, vào mùa xuân năm sau dâng sớ nói: “Thần chỉnh đốn hải phòng, phải làm từng bước; Lượng muốn tước đoạt quyền của thần, khiến quan viên cấp dưới không chịu nghe mệnh.” Rồi trình bày 6 việc: Minh quốc thị <ref>[[Thiều Chửu]] giải nghĩa: quốc thị nghĩa là phương châm chánh trị</ref>, Chánh hiến thể, Định kỷ cương, Ách yếu hại, Trừ họa bổn, Trọng đoán quyết, lời lẽ phẫn khích. Sĩ đại phu trong triều trước đã bị dẫn dắt bởi dư luận của người Mân, Chiết, hơn nữa cũng không thích thái độ của Hoàn.
 
==Phẫn uất tự vẫn==