Khác biệt giữa các bản “Najib Razak”

n
[[Thể loại:Tín hữu Hồi giáo Malaysia]]
[[Thể loại:Người Pehang]]
[[Thể loại:Chính khách Malaysia]]
[[Thể loại:Chính khách Đảng Tổ chức Quốc gia Mã Lai Thống nhất]]
[[Thể loại:Thủ tướng Malaysia]]