Khác biệt giữa các bản “Chúa phù hộ Nữ hoàng”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
#: Rebellious Scots to crush.
#: God save the Queen/King!
== Quốc ca/hoàng ca của các nước khác ==
=== Hiện tại ===
<!-- Demo --->
{{plainlist|
*{{flag|Akrotiri và Dhekelia}} (hoàng ca)
*{{flag|Antigua và Barbuda}} (hoàng ca)
*{{flag|Australia}} (hoàng ca)
*&nbsp;&nbsp;&nbsp;{{flag|Norfolk Island}} (quốc ca và hoàng ca)
*{{flag|The Bahamas}} (hoàng ca)
*{{flag|Barbados}} (hoàng ca)
*{{flag|Belize}} (hoàng ca)
*{{flag|Bermuda}} (quốc ca và hoàng ca)
*{{flag|Canada}} (hoàng ca)
*{{flag|Grenada}} (hoàng ca)
*{{flag|Jamaica}} (hoàng ca)
*{{flag|New Zealand}} (quốc ca và hoàng ca)
*&nbsp;&nbsp;&nbsp;{{flag|Cook Islands}} (hoàng ca)
*&nbsp;&nbsp;&nbsp;{{flag|Niue}} (hoàng ca)
*&nbsp;&nbsp;&nbsp;{{flag|Tokelau}} (quốc ca và hoàng ca)
*{{flag|Saint Kitts và Nevis}} (hoàng ca)
*{{flag|Solomon Islands}} (hoàng ca)
*{{flag|Tuvalu}} (hoàng ca)
*{{flag|United Kingdom}} (quốc ca và hoàng ca)
*&nbsp;&nbsp;&nbsp;{{flagicon image|Flag of the United Kingdom.svg}} [[Guernsey]]
*&nbsp;&nbsp;&nbsp;{{flagicon image|Flag of the United Kingdom.svg}} [[Đảo Man]]
*&nbsp;&nbsp;&nbsp;{{flagicon image|Flag of the United Kingdom.svg}} [[Lãnh thổ hải ngoại thuộc Anh]]
}}
 
== Tham khảo ==