Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết xoá bài”

(bỏ {{/Tường lửa (Game show truyền hình)}})
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
{{Wikipedia:Biểu quyết xóa bài/Gợi ý‎}}
==Tháng 7 năm 2019==
{{/Hà Tiên (quận)}}
{{/Nậm Sọi (xã)}}
{{/Hạ Vy}}