Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết xoá bài”

Đã lùi lại sửa đổi 54590295 của 2600:1700:CCD0:5790:8163:F80A:33CF:F4A5 (thảo luận) sai quy định
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Đã lùi lại sửa đổi 54590295 của 2600:1700:CCD0:5790:8163:F80A:33CF:F4A5 (thảo luận) sai quy định)
Thẻ: Lùi sửa
{{Wikipedia:Biểu quyết xóa bài/Gợi ý‎}}
==Tháng 7 năm 2019==
{{/Hà Tiên (quận)}}
{{/Nậm Sọi (xã)}}
{{/Hạ Vy}}
{{/Trung Chỉnh 3}}
Người dùng vô danh