Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết xoá bài”

Đã lùi lại sửa đổi 54590766 của 2600:1700:CCD0:5790:C05D:57D4:F19C:C124 (thảo luận) bài viết về đơn vị hành chính cấp xã trở lên là đủ nổi bật, huống chi là quận, nên không thể biểu quyết xóa quận Hà Tiên được nhé
(Đã lùi lại sửa đổi 54590537 của 103.7.37.8 (thảo luận))
Thẻ: Lùi sửa
(Đã lùi lại sửa đổi 54590766 của 2600:1700:CCD0:5790:C05D:57D4:F19C:C124 (thảo luận) bài viết về đơn vị hành chính cấp xã trở lên là đủ nổi bật, huống chi là quận, nên không thể biểu quyết xóa quận Hà Tiên được nhé)
Thẻ: Lùi sửa
{{Wikipedia:Biểu quyết xóa bài/Gợi ý‎}}
==Tháng 7 năm 2019==
{{/Hà Tiên (quận)}}
{{/Nậm Sọi (xã)}}
{{/Hạ Vy}}
{{/Trung Chỉnh 3}}
Người dùng vô danh