Khác biệt giữa các bản “Việt Nam”

Đã lùi lại sửa đổi thiện ý của Albertpda (thảo luận): Hiến pháp 2013 có quy định tiếng Việt là ngôn ngữ chính thức. (TW)
(Đã lùi lại sửa đổi 54591259 của Marie Gulleya (thảo luận) Không phải là ngôn ngữ chính thức.)
Thẻ: Lùi sửa
(Đã lùi lại sửa đổi thiện ý của Albertpda (thảo luận): Hiến pháp 2013 có quy định tiếng Việt là ngôn ngữ chính thức. (TW))
Thẻ: Lùi sửa
| Vĩ độ=21|Vĩ độ phút=2|Hướng vĩ độ=N|Kinh độ=105|Kinh độ phút=51|Hướng kinh độ=E <!--Kinh độ và vĩ độ của thủ đô-->
| Thành phố lớn nhất = [[Thành phố Hồ Chí Minh]]<br/>{{Tọa độ|10|46|N|106|40|E|display=inline}} <!--Kinh độ và vĩ độ của thành phố lớn nhất-->
| Loại ngôn ngữ = [[Ngôn ngữ chính thức]]<br =/>{{nobold|và ngôn ngữ quốc gia}}
| Loại ngônNgôn ngữ = [[Tiếng Việt]]
| NgônLoại ngôn ngữ 2 = [[Văn tự chính thức]]
| Ngôn ngữ 2 = [[Chữ Quốc ngữ]]
| Tên dân tộc = [[Người Việt]]
| Sắc tộc = {{vunblist
223.257

lần sửa đổi