Khác biệt giữa các bản “Phước Long (thị trấn)”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
* Năm 2020 dự kiến thị trấn Phước Long đạt tiêu chí đô thị loại IV.
* Ngày 13/5/2015, Sở Xây dựng có tờ trình số 67/TTr-SXD về việc xin phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 với một số mội dung sau:
**Địa điểm lập quy hoạch bao gồm các ấp: Nội Ô, Hành Chính, Long Thành, Long Hậu, Long Đức, Phước Hòa Tiền, Phước Hòa A, Phước Thuận 1, Phước Thuận A.
 
2. **Phạm vi nghiên cứu lập đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phước Long bao gồm toàn bộ địa giới hành chính thị trấn Phước Long hiện hữu gồm các ấp: Long Thành, Long Hòa, Long Hải, Long Hậu, Long Đức, Phước Hòa Tiền, Phước Hòa A, Phước Thuận 1, Phước Thuận A, Nội Ô, Hành Chính.
1. Địa điểm lập quy hoạch bao gồm các ấp:
3. **Ranh giới hành chính thị trấn Phước Long:
 
- ***Phía Đông Bắc và Tây Bắc giáp huyện Hồng Dân.
*Ấp Nội Ô
- ***Phía Tây Nam giáp các xã Phước Long và Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long
*Ấp Hành Chính
- ***Phía Đông giáp các xã Vĩnh Phú Đông và Vĩnh Thanh, huyện Phước Long.
*Ấp Long Thành
*Theo đồ án quy hoạch, tổng diện tích đất quy hoạch đô thị thị trấn Phước Long là 777,38 ha:
*Ấp Long Hậu
4. **Quy hoạch sử dụng đất (khu vực trung tâm):
*Ấp Long Đức
***Năm 2020: 708,04 ha.
*Ấp Phước Hòa Tiền
***Năm 2025: 742,72 ha.
*Ấp Phước Hòa A
***Năm 2030: 777,40 ha.
*Ấp Phước Thuận 1
**Quy mô dân số:
*Ấp Phước Thuận A.
***Năm 2020: 22.000 người.
 
***Năm 2025: 28.000 người.
2. Phạm vi nghiên cứu lập đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phước Long bao gồm toàn bộ địa giới hành chính thị trấn Phước Long hiện hữu gồm các ấp:
***Năm 2030: 34.000 người.
 
5. Theo đồ án quy hoạch, tổng diện tích đất quy hoạch đô thị thị trấn Phước Long là 777,38ha, quy mô dân số đến năm 2030 là 34.000 người. *Qua nghiên cứu hiện trạng, kế thừa và phát huy quy hoạch chi tiết thị trấn Phước Long, đơn vị tư vấn đã đề xuất phân khu chức năng đô thị Phước Long thành 04 khu vực phát triển chủ yếu, lấy trục quốc lộ Quản lộ Phụng Hiệp và đường tỉnh lộ 979 làm cơ sở phân chia, bao gồm:
*Ấp Long Thành
- **Khu vực thứ nhất: Khu phía Bắc thị trấn với việc hình thành trung tâm hành chính huyện kết hợp trung tâm văn hóa – thể thao chung của thị trấn và kinh tế vườn.
*Ấp Long Hòa
- **Khu vực thứ hai: Khu phía Tây thị trấn với việc hình thành trung tâm du lịch thiên nhiên và khu nhà vườn kết hợp với khai thác du lịch dạng Homestay (du lịch cộng đồng, du lịch xanh).
*Ấp Long Hải
- **Khu vực thứ ba: Khu phía Đông bao gồm các khu tôn giáo, trung tâm thương mại tổng hợp huyện và khu hành chính của thị trấn cùng với khu dân cư kinh tế vườn.
*Ấp Long Hậu
- **Khu vực thứ tư: Khu phía Nam gồm trung tâm đầu mối về giao thông, dịch vụ bưu chính viễn thông, tài chính – ngân hàng. Dự trù 30ha để tập trung, duy trì và phát triển các cơ sở sản xuất công nghiệp nhỏ, tiểu thủ công nghiệp.
*Ấp Long Đức
- *Ngoài ra, còn một số khu vực giữ nguyên hiện trạng ở cả 04 khu vực và khu vành đai xanh bao quanh đô thị được bảo vệ nguyên trạng trong suốt quá trình phát triển đô thị để đảm bảo vai trò là đô thị xanh, đảm bảo yếu tố cân bằng sinh thái và phát triển bền vững. Đây là xu thế mới trong quy hoạch đô thị và phù hợp với yêu cầu của tỉnh về “nhất thể hóa đô thị và nông thôn”.
*Ấp Phước Hòa Tiền
6. *Năm 2020 dự kiến thị trấn Phước Long đạt tiêu chí đô thị loại IV và trở thành thị xã.
*Ấp Phước Hòa A
*Ấp Phước Thuận 1
*Ấp Phước Thuận A
*Ấp Nội Ô
*Ấp Hành Chính.
 
3. Ranh giới hành chính thị trấn Phước Long:
 
- Phía Đông Bắc và Tây Bắc giáp huyện Hồng Dân.
 
- Phía Tây Nam giáp các xã Phước Long và Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long
 
- Phía Đông giáp các xã Vĩnh Phú Đông và Vĩnh Thanh, huyện Phước Long.
 
4. Quy hoạch sử dụng đất (khu vực trung tâm):
 
* Đến năm 2020: Đất xây dựng đô thị là 708,04 ha.
* Đến năm 2030: Đất xây dựng đô thị 777,40 ha.
 
5. Theo đồ án quy hoạch, tổng diện tích đất quy hoạch đô thị thị trấn Phước Long là 777,38ha, quy mô dân số đến năm 2030 là 34.000 người. Qua nghiên cứu hiện trạng, kế thừa và phát huy quy hoạch chi tiết thị trấn Phước Long, đơn vị tư vấn đã đề xuất phân khu chức năng đô thị Phước Long thành 04 khu vực phát triển chủ yếu, lấy trục quốc lộ Quản lộ Phụng Hiệp và đường tỉnh lộ 979 làm cơ sở phân chia, bao gồm:
 
- Khu vực thứ nhất: Khu phía Bắc thị trấn với việc hình thành trung tâm hành chính huyện kết hợp trung tâm văn hóa – thể thao chung của thị trấn và kinh tế vườn.
 
- Khu vực thứ hai: Khu phía Tây thị trấn với việc hình thành trung tâm du lịch thiên nhiên và khu nhà vườn kết hợp với khai thác du lịch dạng Homestay (du lịch cộng đồng, du lịch xanh).
 
- Khu vực thứ ba: Khu phía Đông bao gồm các khu tôn giáo, trung tâm thương mại tổng hợp huyện và khu hành chính của thị trấn cùng với khu dân cư kinh tế vườn.
 
- Khu vực thứ tư: Khu phía Nam gồm trung tâm đầu mối về giao thông, dịch vụ bưu chính viễn thông, tài chính – ngân hàng. Dự trù 30ha để tập trung, duy trì và phát triển các cơ sở sản xuất công nghiệp nhỏ, tiểu thủ công nghiệp.
- Ngoài ra, còn một số khu vực giữ nguyên hiện trạng ở cả 04 khu vực và khu vành đai xanh bao quanh đô thị được bảo vệ nguyên trạng trong suốt quá trình phát triển đô thị để đảm bảo vai trò là đô thị xanh, đảm bảo yếu tố cân bằng sinh thái và phát triển bền vững. Đây là xu thế mới trong quy hoạch đô thị và phù hợp với yêu cầu của tỉnh về “nhất thể hóa đô thị và nông thôn”.
 
6. Năm 2020 dự kiến thị trấn Phước Long đạt tiêu chí đô thị loại IV và trở thành thị xã.
 
==Vị trí địa lí==