Khác biệt giữa các bản “Việt Nam”

Đã lùi lại sửa đổi 54591585 của Tuanminh01 (thảo luận) Hiến pháp 2013 quy định tiếng Việt là 'ngôn ngữ quốc gia' -- khái niệm khác với 'ngôn ngữ chính thức ' + không có quy định về văn tự chính thức
(Đã lùi lại sửa đổi thiện ý của Albertpda (thảo luận): Hiến pháp 2013 có quy định tiếng Việt là ngôn ngữ chính thức. (TW))
Thẻ: Lùi sửa
(Đã lùi lại sửa đổi 54591585 của Tuanminh01 (thảo luận) Hiến pháp 2013 quy định tiếng Việt là 'ngôn ngữ quốc gia' -- khái niệm khác với 'ngôn ngữ chính thức ' + không có quy định về văn tự chính thức)
Thẻ: Lùi sửa
| Vĩ độ=21|Vĩ độ phút=2|Hướng vĩ độ=N|Kinh độ=105|Kinh độ phút=51|Hướng kinh độ=E <!--Kinh độ và vĩ độ của thủ đô-->
| Thành phố lớn nhất = [[Thành phố Hồ Chí Minh]]<br/>{{Tọa độ|10|46|N|106|40|E|display=inline}} <!--Kinh độ và vĩ độ của thành phố lớn nhất-->
| Loại ngôn ngữ = [[Ngôn ngữ chính thức]]<br />{{nobold|và ngôn ngữ quốc= gia}}
| NgônLoại ngôn ngữ = [[Tiếng Việt]]
| Loại ngônNgôn ngữ 2 = [[Văn tự chính thức]]
| Ngôn ngữ 2 = [[Chữ Quốc ngữ]]
| Tên dân tộc = [[Người Việt]]
| Sắc tộc = {{vunblist