Khác biệt giữa các bản “Đệ Tam Cộng hòa Hy Lạp”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| linling_name = Hy Lạp
| national_motto = «[[Eleftheria i thanatos|Ελευθερία ή Θάνατος]]»<br />Elefthería í Thánatos<br />{{small|"Tự do hay là Chết"}}
| national_anthem = «[[Ymnos eis tin Eleftherian|Ύμνος εις την Ελευθερίαν]]»<br />Ýmnos eis tin Eleftherían<br />{{small|"Bài thánhThánh ca cho tự do"}}<br />{{center|[[File:Greece national anthem.ogg]]}}
| image_map = EU-Greece.svg
| map_caption = {{map caption |location_color=xanh đậm |region=châu Âu |region_color=xám |subregion=[[Liên minh châu Âu]] |subregion_color=xanh |legend=EU-Greece.svg}}
Người dùng vô danh