Khác biệt giữa các bản “Hoàng Văn Thái”

không có tóm lược sửa đổi
| bắt đầu = [[1974]]
| kết thúc = [[1986]]
 
| chức vụ 2 = Tư lệnh [[Quân đoàn 2, Quân đội nhân dân Việt Nam|Quân đoàn 2]]
| bắt đầu 2 = [[1974]]
| kết thúc 2 = [[1975]]
| tiền nhiệm 2 = ''đầu tiên''
| kế nhiệm 2 = [[Nguyễn Hữu An]]
 
| chức vụ 3 = Tư lệnh [[Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam]]