Khác biệt giữa các bản “Việt Nam”

không có tóm lược sửa đổi
(Đã lùi lại sửa đổi 54591585 của Tuanminh01 (thảo luận) Hiến pháp 2013 quy định tiếng Việt là 'ngôn ngữ quốc gia' -- khái niệm khác với 'ngôn ngữ chính thức ' + không có quy định về văn tự chính thức)
Thẻ: Lùi sửa
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| Thành phố lớn nhất = [[Thành phố Hồ Chí Minh]]<br/>{{Tọa độ|10|46|N|106|40|E|display=inline}} <!--Kinh độ và vĩ độ của thành phố lớn nhất-->
| Ngôn ngữ chính thức =
| Loại ngôn ngữ = [[Ngôn ngữ quốc gia]]
| Ngôn ngữ = [[Tiếng Việt]]
| Tên dân tộc = [[Người Việt]]
| Sắc tộc = {{vunblist