Khác biệt giữa các bản “Việt Nam”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| Vĩ độ=21|Vĩ độ phút=2|Hướng vĩ độ=N|Kinh độ=105|Kinh độ phút=51|Hướng kinh độ=E <!--Kinh độ và vĩ độ của thủ đô-->
| Thành phố lớn nhất = [[Thành phố Hồ Chí Minh]]<br/>{{Tọa độ|10|46|N|106|40|E|display=inline}} <!--Kinh độ và vĩ độ của thành phố lớn nhất-->
| Loại ngôn ngữ = [[Ngôn ngữ chính thức]]<br =/>{{nobold|và ngôn ngữ quốc gia}}
| Loại ngôn ngữ = [[Ngôn ngữ quốc gia]]
| Ngôn ngữ = [[Tiếng Việt]]
| Tên dân tộc = [[Người Việt]]