Khác biệt giữa các bản “Đạ Huoai”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Toàn huyện có 35.478 người trong đó số người ở nông thôn chiếm gần 60%. Số người tại thành thị hơn 40%. Có số người lao động thiểu số tại chỗ khoảng 20%. Người dân tộc sống chủ yếu dựa trên việc khai thác lâm sản phụ. Mật độ dân số bình quân gần 68 người/km², xếp hàng thứ 8/11 huyện thị của tỉnh Lâm Đồng.
 
===Địa giới hành chính===
* Phía Đông giáp thành phố [[Bảo Lộc]] và huyện [[Bảo Lâm, Lâm Đồng|Bảo Lâm]]
* Phía Tây giáp huyện [[Đạ Tẻh]] và huyện [[Tân Phú, Đồng Nai|Tân Phú]], [[Đồng Nai]]