Khác biệt giữa các bản “Đạ Huoai”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
==Hành chính==
Hiện nay, huyệnHuyện Đạ Huoai có 10 đơn vị hành chính gồm 2 thị trấn: [[Đạ M'ri (thị trấn)|Đạ M'ri]], [[Madagui (thị trấn)|Ma Đa Guôi]] (huyện lỵ) và 8 xã: [[Đạ M'ri (xã)|Đạ M'ri]], [[Đạ Ploa]], [[Đạ Oai]], [[Đạ Tồn]], [[Đoàn Kết, Đạ Huoai|Đoàn Kết]], [[Hà Lâm, Đạ Huoai|Hà Lâm]], [[Ma Đa Guôi (xã)|Ma Đa Guôi]], [[Phước Lộc, Đạ Huoai|Phước Lộc]].
 
Về mặt địa lý, các đơn vị hành chính của huyện Đạ Huoai được chia thành 2 khu vực: