Khác biệt giữa các bản “Trình thông dịch”

n
Thêm Bản mẫu: Thực thi chương trình
(→‎Tham khảo: clean up, added stub tag)
n (Thêm Bản mẫu: Thực thi chương trình)
Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
 
{{Program execution}}
'''Trình thông dịch''' biên dịch một chương trình nguồn theo từng phân đoạn. Sau đó, thực thi các đoạn mã đã được biên dịch. Hoàn toàn khác với trình biên dịch (biên dịch hoàn toàn rồi mới thực thi chương trình).