Khác biệt giữa các bản “Phong Thạnh A”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| dân tộc = Kinh, Hoa, Khmer
| quốc gia = {{VIE}}
| vùng = [[Đồng Bằngbằng Sôngsông Cửu Long]]
| tỉnh = [[Bạc Liêu]]
| thị xã = [[Giá Rai]]