Khác biệt giữa các bản “Hôn nhân đồng giới”

Đoạn tóm lược tiêu biểu về khoa học cho vấn đề LGBT
(Đoạn tóm lược tiêu biểu về khoa học cho vấn đề LGBT)
 
Hôn nhân đồng giới là vấn đề còn tồn tại tranh cãi gay gất giữa những người ủng hộ và không ủng hộ. Những người ủng hộ hôn nhân đồng giới cho rằng việc hợp pháp hoá hôn nhân đồng giới là để đảm bảo [[nhân quyền]] (quyền con người), đảm bảo sự bình đẳng và quyền lợi giữa những người thuộc các [[thiên hướng tình dục]] khác nhau trong xã hội; các cặp đôi đồng tính thiết lập mối quan hệ bền vững tương đương các cặp đôi khác giới trên tất cả các góc độ tâm lý; sự phân công vai trò giữa các thành viên ở những gia đình đồng tính công bằng hơn; thể chất và tâm lý của con người được tăng cường tốt bởi hôn nhân hợp pháp đồng thời xã hội sẽ được hưởng nhiều lợi ích từ việc công nhận hôn nhân đồng giới, loại bỏ được kỳ thị và phân biệt đối xử. Mặt khác, sự đồng thuận cao của các hiệp hội nghiên cứu khoa học hàng đầu về tâm lý, xã hội, nhân chủng, nhi khoa học rằng trẻ em được nuôi dưỡng và phát triển tốt bởi các cặp cha mẹ đồng tính, sự phát triển tâm sinh lý, giới tính và hạnh phúc của trẻ em không phụ thuộc vào xu hướng tình dục của cha mẹ; con cái của các cặp vợ chồng đồng tính được hưởng lợi khi được nuôi dưỡng bởi cha mẹ có tình trạng hôn nhân hợp pháp và nhận được sự hỗ trợ của các tổ chức, đoàn thể xã hội. Theo các hiệp hội này, hôn nhân đồng tính không gây ra bất kỳ nguy cơ nào mà chỉ tốt hơn cho xã hội, do đó các Chính phủ cần ban hành đầy đủ các quyền dân sự bình đẳng cho người đồng tính trong Luật pháp.<ref>{{chú thích web | url = http://chicagophoenix.com/2012/12/13/illinois-marriage-equality-vote-january/ | tiêu đề = Vote on Illinois marriage equality bill coming in January: sponsors: Chicago Phoenix | author = | ngày = | ngày truy cập = 4 tháng 12 năm 2014 | nơi xuất bản = Chicago Phoenix | ngôn ngữ = }}</ref><ref>{{chú thích web |title= Commission endorses marriage and adoption equality |url= http://www.hrc.co.nz/human-rights-environment/sexual-orientation-and-gender-identity/commission-endorses-marriage-and-adoption-equality |publisher=Human Right Commission New Zealand |date=No date |accessdate=ngày 23 tháng 12 năm 2012}}</ref><ref>{{chú thích web | url = http://www.guardian.co.uk/politics/2012/sep/27/ed-miliband-gay-wedding-equality | tiêu đề = Ed Miliband calls for gay marriage equality | author = | ngày = | ngày truy cập = 4 tháng 12 năm 2014 | nơi xuất bản = the Guardian | ngôn ngữ = }}</ref><ref name="Ring">{{chú thích web | url = http://www.advocate.com/politics/marriage-equality/2012/12/20/newt-gingrich-accepts-marriage-equality-inevitable | tiêu đề = Newt Gingrich Accepts Marriage Equality as Inevitable | author = | ngày = | ngày truy cập = 4 tháng 12 năm 2014 | nơi xuất bản = Advocate.com | ngôn ngữ = }}</ref> Thế kỷ 21 được xem là thế kỷ của bình đẳng hôn nhân, sau khi đã có quyền bình đẳng của người da màu, quyền bình đẳng của phụ nữ và quyền bình đẳng tôn giáo.<ref name="Ring">{{chú thích báo |url= http://www.advocate.com/politics/marriage-equality/2012/12/20/newt-gingrich-accepts-marriage-equality-inevitable |title=Newt Gingrich: Marriage Equality Inevitable, OK |author=Ring, Trudy |work =The Advocate |location=Los Angeles |date=ngày 20 tháng 12 năm 2012 |quote=He [Newt Gingrich] noted to HuffPo that he not only has a lesbian half-sister, LGBT rights activist Candace Gingrich, but has gay friends who've gotten married in Iowa, where their unions are legal. Public opinion has shifted in favor of marriage equality, he said, and the Republican Party could end up on the wrong side of history if it continues to go against the tide.}}</ref><ref>{{chú thích web | url = http://studentsforliberty.org/blog/2014/03/08/alexander-mccobin-gay-marriage-is-the-civil-rights-issue-os-21st-century/ | tiêu đề = Students For Liberty - Alexander McCobin: "Gay Marriage is The Civil Rights Issue of 21st Century." | author = | ngày = | ngày truy cập = 24 tháng 12 năm 2014 | nơi xuất bản = | ngôn ngữ = }}</ref><ref>{{chú thích web | url = http://www.huffingtonpost.co.uk/2013/04/13/gay-marriage-a-21st-century-revolution_n_3074552.html | tiêu đề = Gay Marriage - The 21st Century Revolution? | author = | ngày = | ngày truy cập = 24 tháng 12 năm 2014 | nơi xuất bản = The Huffington Post UK | ngôn ngữ = }}</ref><ref>{{chú thích web | url = http://www.theatlantic.com/politics/archive/2012/01/gay-marriage-the-21-centurys-most-successful-pro-family-policy/250905/ | tiêu đề = Gay Marriage: The 21 Century's Most Successful Pro-Family Policy | author = | ngày = | ngày truy cập = 24 tháng 12 năm 2014 | nơi xuất bản = The Atlantic | ngôn ngữ = }}</ref><ref>{{chú thích web | url = http://newsbusters.org/blogs/scott-whitlock/2013/03/27/abc-gay-marriage-21st-century-social-movement-vs-old-downright-perpl | tiêu đề = ABC on Gay Marriage: '21st Century Social Movement' Vs. Old, 'Downright Perplexed' Justices | author = | ngày = | ngày truy cập = 24 tháng 12 năm 2014 | nơi xuất bản = NewsBusters | ngôn ngữ = }}</ref><ref>{{chú thích web | url = http://www.huffingtonpost.com/2012/05/09/shep-smith-obama-21st-century-gay-marriage_n_1503849.html | tiêu đề = Shep Smith: 'The President Of The United States, Now In The 21st Century' | author = | ngày = | ngày truy cập = 24 tháng 12 năm 2014 | nơi xuất bản = The Huffington Post | ngôn ngữ = }}</ref><ref>{{chú thích web | url = http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22167814 | tiêu đề = Same | author = | ngày = | ngày truy cập = 24 tháng 12 năm 2014 | nơi xuất bản = | ngôn ngữ = }}</ref><ref>{{chú thích web | url = https://books.google.com.vn/books?id=C7yn6a6oJiEC&pg=PA93&lpg=PA93&dq=21+century+of+same-sex+marriage&source=bl&ots=t4oypobZ6K&sig=51HseMOO9kXJUavpmlnIrE7yqmM&hl=vi&sa=X&ei=AVWaVP3zGYKzuATIiYLQAw&ved=0CGEQ6AEwBw#v=onepage&q=21%20century%20of%20same-sex%20marriage&f=false | tiêu đề = 21st Century Issues in America | author = | ngày = | ngày truy cập = 24 tháng 12 năm 2014 | nơi xuất bản = Google Books | ngôn ngữ = }}</ref><ref>{{chú thích web | url = https://library.tulane.edu/journals/index.php/TJIA/article/view/132 | tiêu đề = Legalizing Same | author = | ngày = | ngày truy cập = 13 tháng 2 năm 2015 | nơi xuất bản = | ngôn ngữ = }}</ref><ref name="psychological">{{chú thích web|url= http://www.apa.org/about/governance/council/policy/gay-marriage.pdf|title=Resolution on Sexual Orientation and Marriage|year=2004|author=American Psychological Association|accessdate=ngày 10 tháng 11 năm 2010}}</ref><ref name="asa">{{chú thích web|url=http://www2.asanet.org/public/marriage_res.html|author=American Sociological Association|title=American Sociological Association Member Resolution on Proposed U.S. Constitutional Amendment Regarding Marriage|accessdate=ngày 10 tháng 11 năm 2010}}</ref><ref name="amici">{{chú thích web|url=http://www.ca9.uscourts.gov/datastore/general/2010/10/27/amicus29.pdf|title=Brief of the American Psychological Association, The California Psychological Association, the American Psychiatric Association, and the American Association for Marriage and Family Therapy as amici curiae in support of plaintiff-appellees&nbsp;– Appeal from United States District Court for the Northern District of California Civil Case No. 09-CV-2292 VRW (Honorable Vaughn R. Walker)|accessdate=ngày 5 tháng 11 năm 2010}}</ref><ref name=cpa2006>{{chú thích web|title=Marriage of Same-Sex Couples &nbsp;– 2006 Position Statement|url=http://www.cpa.ca/cpasite/userfiles/Documents/Practice_Page/Marriage_SameSex_Couples_PositionStatement.pdf|publisher=[[Canadian Psychological Association]]|accessdate=ngày 28 tháng 9 năm 2012}}</ref><ref name=pediatrics>{{Cite journal|author=Pawelski JG, Perrin EC, Foy JM, et al.|title=The effects of marriage, civil union, and domestic partnership laws on the health and well-being of children|journal=Pediatrics|volume=118|issue=1|pages=349–64|date=July 2006|pmid=16818585|doi=10.1542/peds.2006-1279}} available online: http://pediatrics.aappublications.org/cgi/content/full/118/1/349</ref> Ngược lại, những người khác phản đối hôn nhân đồng giới vì họ cho rằng kiểu gia đình này có những khiếm khuyết (trẻ em được nuôi bởi cặp đồng tính sẽ dễ gặp tổn thương tâm lý và lệch lạc hành vi, hôn nhân đồng tính thường không bền vững, không có khả năng duy trì nòi giống, làm sụt giảm giá trị của [[hôn nhân]] trong văn hóa xã hội, thúc đẩy tình trạng làm cha/mẹ đơn thân...), do vậy nếu chấp thuận và để hôn nhân đồng tính nhân rộng thì sẽ gây tác hại cho [[xã hội]] và [[trẻ em]]. Theo những người phản đối, hôn nhân đồng tính không thể coi là một vấn đề về nhân quyền, mà vấn đề chính là ở những tác động tiêu cực lâu dài của nó với [[xã hội]] và [[trẻ em]]. Để đảm bảo xã hội và trẻ em phát triển lành mạnh thì Chính phủ không nên công nhận dạng hôn nhân này<ref>[http://www.frc.org/get.cfm?i=if04g01 Ten Arguments From Social Science Against Same-Sex Marriage]</ref><ref>{{chú thích web | url = http://tech.mit.edu/V131/N29/normandin_cp.html | tiêu đề = Gay marriage should not be made legal | author = | ngày = | ngày truy cập = | nơi xuất bản = | ngôn ngữ = }}</ref>
 
Mặc dù còn những quan điểm khác nhau về mặt nhận thức xã hội, có một sự đồng thuận cao giữa hầu hết các tổ chức, hiệp hội khoa học lớn nhất thế giới rằng: Hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính là tốt cho xã hội, bản thân những người đồng tính và sự phát triển của trẻ em. Do đó, hôn nhân đồng tính được các hiệp hội khoa học lớn nhất ủng hộ và thúc đẩy. Hầu hết nghiên cứu lớn thực nghiêm cũng có chung kết luận rằng hôn nhân đồng tính không ảnh hưởng tới sự phát triển và giới tính của trẻ em mà chỉ mang lại kết quả tích cực, và những cặp cha mẹ đồng tính hoàn toàn có khả năng nuôi dưỡng và giáo dục con cái như những cặp dị tính.
 
Công nhận hôn nhân đồng giới là một vấn đề [[chính trị]], [[xã hội]], [[nhân quyền]] và [[quyền công dân]], cũng như vấn đề [[tôn giáo]] ở nhiều quốc gia và trên thế giới. Những tranh cãi tiếp tục diễn ra rằng hai người đồng giới có nên được kết hôn, được công nhận một mối quan hệ khác (kết hợp dân sự) hoặc từ chối công nhận những quyền đó.<ref name=MuslimWaPo>{{chú thích web | url = http://newsweek.washingtonpost.com/onfaith/panelists/pamela_k_taylor/2009/07/marriage_both_civil_and_religious.html | tiêu đề = Pamela K. Taylor - OnFaith | author = | ngày = | ngày truy cập = 22 tháng 12 năm 2014 | nơi xuất bản = OnFaith | ngôn ngữ = }}</ref><ref>{{chú thích web | url = http://newsweek.washingtonpost.com/onfaith/panelists/susan_k_smith/2009/07/marriage_a_civil_right_not_sacred_rite.html | tiêu đề = Susan K. Smith - OnFaith | author = | ngày = | ngày truy cập = 22 tháng 12 năm 2014 | nơi xuất bản = OnFaith | ngôn ngữ = }}</ref><ref>{{chú thích web|title=Decision in Perry v. Schwarzenegger |url= https://ecf.cand.uscourts.gov/cand/09cv2292/files/09cv2292-ORDER.pdf |accessdate=ngày 6 tháng 8 năm 2010}}</ref> Hôn nhân đồng giới đem đến cho những người [[LGBT]], cũng là những người đóng [[thuế]] cho [[chính phủ]], được sử dụng những dịch vụ công và hiện thực nhu cầu tài chính như những cặp khác giới khác. Hôn nhân đồng giới cũng đem đến cho họ sự bảo vệ hợp pháp ví dụ như quyền [[thừa kế]] và quyền thăm nuôi.<ref name="administration2004">Handbook of Gay, Lesbian, Bisexual, and Transgender Administration and Policy — Page 13, Wallace Swan - 2004</ref> Những lợi ích hoặc tác hại của việc công nhận hôn nhân đồng tính là chủ đề tranh luận của nhiều tổ chức khoa học.
389

lần sửa đổi