Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
subdivision_name2 = [[Rosario Department|Rosario]]|
leader_title = Thị trưởng|
leader_name = [[Miguel Lifschitz]] |n
population_total = 909.397 |
population_density_km2 = 5112 |
Người dùng vô danh