Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Ôn Châu”

n
n (Phân biệt rõ Văn Thành thành Văn Thành, Ôn Châu dùng popups)
n (Disambiguate Lộc Thành to Lộc Thành, Ôn Châu using popups)
== Các đơn vị hành chính ==
Thành phố trực thuộc tỉnh (địa cấp thị) Ôn Châu bao gồm 3 quận (''khu''), 2 thị xã (''huyện cấp thị'') và 6 huyện.
* Quận [[Lộc Thành, Ôn Châu|Lộc Thành]] (鹿城区)
* Quận [[Long Loan]] (龙湾区)
* Quận [[Âu Hải]] (瓯海区)