Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Ôn Châu”

không có tóm lược sửa đổi
(Remove link to dab page Vĩnh Gia using popups)
Không có tóm lược sửa đổi
|shortname = '''Âu'''
|nickname = Lộc Thành, Đấu Thành
|usedname = Vĩnh Gia, [[Đông Âu]]
|nameorigin = [[Đường Cao Tông]] ở đây hai năm vào tiết [[Nguyên Tiêu]], do khí hậu ôn hòa, "dù sấm sét và oi bức liên tục”, vì thế mà có tên "Ôn Châu".
|image_city =ChinaZhejiangWenzhou.png