Khác biệt giữa các bản “Vùng Tự do của Trung Hoa Dân Quốc”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
{{Infobox country
|conventional_long_name = Vùng Tự do của Trung Hoa Dân quốc
|native_name = {{nobold|{{langsmall|{{native name|zh-tw|中華民國自由地區}}}}}}<br />{{small|{{small|Zhōnghuá Mínguó Zìyóu Dìqū ([[tiếng Quan thoại]])<br />Tiong-hôa Bîn-kok Chū-iû Tē-khu ([[tiếng Phúc Kiến]])<br />Chûng-fà Mìn-koet Chhṳ-yù Thi-khî ([[tiếng Khách Gia]])<br />Dṳ̆ng-huà Mìng-guók Cê̤ṳ-iù Dê-kṳ̆ ([[Phương ngữ Matsu|tiếng Matsu]])}}}}
|common_name = Đài Loan
|linking_name = Đài Loan
Người dùng vô danh