Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Tọa độ”

n
Đã đổi mức khóa cho “Bản mẫu:Coord” ([edit=sysop] (vô thời hạn) [move=sysop] (vô thời hạn))
n (Đã đổi mức khóa cho “Bản mẫu:Coord” ([edit=sysop] (vô thời hạn) [move=sysop] (vô thời hạn)))