Khác biệt giữa các bản “Đế quốc Anh”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|work=The Abolition Project|ngày truy cập=31 December 2016}}</ref> Với sự ủng hộ từ [[phong trào bãi nô Anh]], [[Quốc hội Anh]] ban hành [[Đạo luật buôn bán nô lệ (1807)|Đạo luật buôn bán nô lệ]] vào năm 1807, theo đó bãi bỏ việc buôn bán nô lệ trong đế quốc. Năm 1808, [[Sierra Leone]] được chỉ định là một thuộc địa chính thức của Anh cho các nô lệ được giải phóng.<ref>[[#refOHBEv3|Porter]], tr. 14.</ref> Đạo luật Bãi nô được thông qua vào năm 1833, [[Bãi bỏ chế độ nô lệ (1833)|bãi bỏ chế độ nô lệ]] tại Đế quốc Anh vào ngày 1 tháng 8 năm 1834 (ngoại trừ [[St. Helena]], [[Tích Lan]] và các lãnh thổ do [[Công ty Đông Ấn Anh]] quản lý, song những ngoại lệ bị bãi bỏ sau đó). Theo Đạo luật này, nô lệ được [[giải phóng nô lệ|giải phóng]] hoàn toàn sau một khoảng thời gian từ 4 đến 6 năm "học nghề".<ref>[[#refHinks|Hinks]], tr. 129.</ref> Và đồng thời chủ sở hữu nô lệ sẽ được chính phủ Anh bồi thường.
 
== "Thế kỷ đế quốc" của Anh (1815-19141815–1914) ==
{{xem thêm|Cách mạng công nghiệp}}
[[Tập tin:Imperial Federation, Map of the World Showing the Extent of the British Empire in 1886 (levelled).jpg|nhỏ|Bản đồ chi tiết Đế quốc Anh năm 1886, những lãnh thổ do Đế quốc Anh cai trị được tô màu trên bản đồ.]]
Người dùng vô danh