Khác biệt giữa các bản “Liên minh Trung tâm”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|common_name = Liên minh Trung tâm
|status = [[Liên minh quân sự]]
|image_map = World War I on 1 August 1914.png
|era = Thế chiến I
|date_preimage_map_caption = Liên minh Trung tâm vào ngày = 71 tháng 108 năm 18791914
|event_pre = [[Liên minh Hải bên (1879)|Liên minh hai bên]]<br />{{smaller|(Đức{{\}}Áo-Hung)}}
|event_start =
|date_start = 28 tháng 6
|event1 = {{nowrap|[[Liên minh Ottoman–Đức ]]}}
|date_event1 = 2 tháng 8 năm 1914
|event2 = [[Hiệp ước Bulgaria–Đức (1915)|Hiệp ước Bulgaria–Đức ]]
|date_event2 = {{ublist|class=nowrap |6 tháng 9 năm 1915 {{smaller|(Bí mật)}} |14 tháng 10 năm 1915 {{smaller|(Công khai)}}}}
|event_end = [[Dissolution (law)|Sụp đổ]]
|date_end = 11 tháng 11
|year_start = 1914
|year_end = 1918
|p1 = Liên minh hai bên (1879)
|p2 = Liên minh ba bên (1882)
|p3 = Liên minh Đức-Ottoman
|p4 = Liên minh Ottoman–Bulgaria
|p5 = Hiệp ước Bulgaria–Đức (1915)
}}
----
[[Hình: World War I on 1 August 1914.png|khung|Liên minh Trung tâm vào ngày 1 tháng 8 năm 1914]]
{{legend|Gold|Các quốc gia của Liên minh Trung tâm}}
{{legend|Yellow|Thuộc địa, vùng được bảo hộ, lãnh thổ của Liên minh Trung tâm}} <br> [[File:World War I on 11 November 1918.png|250px|Liên minh Trung tâm vào ngày 11 tháng 11 năm 1918]]
[[Hình: World War I on 11 November 1918.png|khung|Liên minh Trung tâm vào ngày 11 tháng 11 năm 1918]]
{{legend|Gold|Các quốc gia của Liên minh Trung tâm}}
{{legend|Yellow|Thuộc địa, vùng được bảo hộ, lãnh thổ của Liên minh Trung tâm}}
----
{{plainlist|style = padding-left: 0.6em; text-align: left;|
'''Đồng tham chiến'''}}
* [[Hình:Flag of Transvaal.svg|22px]] [[Cộng hòa Transvaal]]
* {{flagicon image|Dervish flag.svg|size=22px}} [[Phong trào Dervish (Somali)]]
* {{nowrap|{{flagicon image|Bandera Darfur.svg|size=22px}} [[Vương quốc Darfur]]
}}
 
----
{{plainlist | style = padding-left: 0.6em; text-align: left; |
* {{flagicon|Poland|size=22px}} [[Vương quốc Ba Lan (1917-1918)|Vương quốc Ba Lan ]]
* {{flagicon image|Flag of the Ukranian State.svg|size=22px}} [[Nhà nước Ukraina]]
}}}}
|image_map2 =
|era = Thế chiến I
|date_pre = 7 tháng 10 năm 1879
|event_pre = [[Liên minh Hải bên (1879)|Liên minh hai bên]]<br />{{smaller|(Đức{{\}}Áo-Hung)}}
|event_start =
|date_start = 28 tháng 6
|event1 = {{nowrap|[[Liên minh Ottoman–Đức ]]}}
|date_event1 = 2 tháng 8 năm 1914
|event2 = [[Hiệp ước Bulgaria–Đức (1915)|Hiệp ước Bulgaria–Đức ]]
|date_event2 = {{ublist|class=nowrap |6 tháng 9 năm 1915 {{smaller|(Bí mật)}} |14 tháng 10 năm 1915 {{smaller|(Công khai)}}}}
|event_end = [[Dissolution (law)|Sụp đổ]]
|date_end = 11 tháng 11
|year_start = 1914
|year_end = 1918
|p1 = Liên minh hai bên (1879)
|p2 = Liên minh ba bên (1882)
|p3 = Liên minh Đức-Ottoman
|p4 = Liên minh Ottoman–Bulgaria
|p5 = Hiệp ước Bulgaria–Đức (1915)
}}
 
Người dùng vô danh