Khác biệt giữa các bản “Lạc Hòa”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
* Phía nam giáp [[Biển Đông]].
* Phía tây giáp [[Phường 2, Vĩnh Châu|phường 2]], thị xã [[Vĩnh Châu]], tỉnh [[Sóc Trăng]].
* Phía bắc giáp xã [[Hòa Đông, Vĩnh Châu|Hòa Đông]], thị xã [[Vĩnh Châu]], tỉnh [[Sóc Trăng]].
* Phía tây bắc giáp phường [[Khánh Hòa, Vĩnh Châu|Khánh Hòa]], thị xã [[Vĩnh Châu]], tỉnh [[Sóc Trăng]].
* Phía đông giáp xã [[Vĩnh Hải, Vĩnh Châu|Vĩnh Hải]], thị xã [[Vĩnh Châu]], tỉnh [[Sóc Trăng]].
 
== Hành chính ==