Khác biệt giữa các bản “Vĩnh Tân, Vĩnh Châu”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| kinh giây =
| hướng kinh độ =
| diện tích = 52,74 km²
| dân số = 12900 người
| thời điểm dân số =