Khác biệt giữa các bản “Vĩnh Tân, Vĩnh Châu”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
== Hành chính ==
Xã Vĩnh Tân được chia thành 11 ấp gồm: Điền Giữa, Năm Căn, Nô Puôl, Nô Thum, Tân Hòa, Tân Nam, Tân Trà, Tham Chu, Trà Vôn A, Trà Vôn B, Xẻo Xu.
Xã gồm 11 ấp:
 
# Ấp Điền Giữa.
# Ấp Năm Căn.
# Ấp Nô Puôl.
# Ấp Nô Thum.
# Ấp Tân Hòa.
# Ấp Tân Nam.
# Ấp Tân Trà.
# Ấp Tham Chu.
# Ấp Trà Vôn A.
# Ấp Trà Vôn B.
# Ấp Xẻo Xu.
 
==Chú thích==