Khác biệt giữa các bản “Hòa Đông, Vĩnh Châu”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
*Đông và Bắc giáp huyện [[Trần Đề]]
*Tây giáp phường [[Khánh Hòa, Vĩnh Châu|Khánh Hòa]]
*Nam giáp các xã [[Lạc Hòa, Vĩnh Châu|Lạc Hòa]] và xã, [[Vĩnh Hải, Vĩnh Châu|Vĩnh Hải]]
 
==Xem thêm==