Khác biệt giữa các bản “Dionysos”

không có tóm lược sửa đổi
(Thêm phần kết cho câu chiện)
 
Sau này được sự đồng ý của thần Zeus, Dionysus đón mẹ từ địa ngục lên [[núi Ólympos|đỉnh Olympus]].
 
Và sau đó...(người viết mỏi tay quá nên không viết nữa)
 
==Tham khảo==