Khác biệt giữa các bản “Cù Lao Dung”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Địa giới hành chính:
 
*Phía Đông và Bắc giáp tỉnh [[Trà Vinh]].
*Phia Tây giáp các huyện [[Long Phú]] và huyện, [[Trần Đề]].
*Phía Nam giáp [[Biển Đông]].