Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
|phfs = Chûng-fà Mìn-koet Chhṳ-yù Thi-khî
|buc = Dṳ̆ng-huà Mìng-guók Cê̤ṳ-iù Dê-kṳ̆
|altname = TaiwanKhu areavực Đài Loan
|t2 = {{linktext|臺灣|地區}}
|s2 = {{linktext|台湾|地区}}
Người dùng vô danh