Khác biệt giữa các bản “Dòng tia”

 
{{Commons category|Jet streams}}
*[https://earth.nullschool.net/#current/wind/isobaric/250hPa/winkel3 Bản đồ gió hiện tại trên Trái Đất, tại độ cao ứng với áp suất 250 hPa]
{{Kiểm soát tính nhất quán}}
 
{{khí quyển Trái Đất}}
{{Từ quyển}}